Kendriya Vidyalaya Dhana
Phone: 07582 - 271496, 285649Email: dhanakv1981@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय ढाना
 
Kendriya Vidyalaya Dhana
CBSE Affiliation No. 1000022
 
***** Kendriya Vidyalaya Dhana welcomes you. ***** School code :- 03412, Affiliation code :- 1000022,email - dhanakv1981@gmail.com,Phone No - 07582-285649, 271496.
GRIEVANCE